NABÓR WNIOSKÓW

O mieszkanie z rynkowego filaru może się starać każdy; nie ma limitu zarobków. Ponieważ chętnych jest więcej niż mieszkań, to samorządy decydują, komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do mieszkania; np. młodym małżeństwom, seniorom, niepełnosprawnym… – każda społeczność ma inne potrzeby! Uchwała w sprawie kryteriów pierwszeństwa zazwyczaj ukazuje się na 3 miesiące przed startem naboru. Uwaga! O ile dane kryterium nie jest 'bezwzględnie obowiązujące’, nie musisz go spełniać, aby starać się o mieszkanie.

zasady najmu i pierwszeństwa

Etap 1: Czy spełniasz kryteria pierwszeństwa?

Wniosek składasz przez internet. Następnie dostarczasz do Urzędu Miasta (osobiście, pocztą lub kurierem) dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz kryteria pierwszeństwa.


zasady naboru mieszkania na wynajem

Etap 2: Czy masz zdolność czynszową?

Badanie zdolności nie jest konieczne, jeżeli zadeklarujesz wpłatę wyższej, a więc 6-cio miesięcznej kaucji. Natomiast osoby, które chcą wpłacić kaucję minimalną (3-miesięczną) muszą udokumentować swoją zdolność czynszową. Uwaga! Wszyscy, obowiązkowo, składają oświadczenia dot. swojej sytuacji finansowej (dochodów i zobowiązań) oraz przechodzą weryfikację w BIG InfoMonitor oraz KRD (możesz mieć kredyt albo raty na meble; ważne, czy spłacasz swoje zobowiązania terminowo).

ILE KOSZTUJE NAJEM?

Stawki czynszowe są ogłaszane na miesiąc przed startem naboru. Zazwyczaj poziom czynszu jest zbliżony do rynkowego. Różnicę stanowią dopłaty do czynszu. Wysokość dopłat zależy od indywidualnej sytuacji najemcy; obecnie nasi lokatorzy pobierają od ok. 100 do 850 zł miesięcznie. Z dopłat można korzystać przez 15 lat.

zasady najmu czynsz

Czynsz

Czynsz to po prostu opłata za korzystanie z lokalu. Od czynszu odejmowane są dopłaty z programu „Mieszkanie na Start”.


zasady najmu rachunki

Rachunki

Każde mieszkanie posiada własne liczniki: za prąd, wodę, ogrzewanie. Płacisz tylko tyle, ile zużyjesz. Opłacasz także odbiór śmieci i ścieków. Pamiętaj, że te opłaty nie są zależne od nas.


zasady najmu z weryfikacją czynszową

Eksploatacja

Opłata eksploatacyjna to koszt zarządzania i utrzymania nieruchomości. Dotyczy ona przede wszystkim części wspólnych (zieleni, klatek schodowych, parkingów, etc.). Szczegółowo opisaliśmy to poniżej:

KOSZTY EKSPLOATACJI OBEJMUJĄ M.IN.:
 • Oświetlenie chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Ogrzewanie klatek schodowych
 • Utrzymanie zieleni
 • Sprzątanie, odśnieżanie
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych, ryczałt na remonty, przeglądy ogólnobudowlane
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Przeglądy techniczne mieszkań
 • Instalacja urządzeń – zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną

ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ NA START?

zasady najmu kaucja

Kaucja

3- lub 6-krotność miesięcznego czynszu (wyższą kaucję wpłacasz, jeżeli nie chcesz przechodzić weryfikacji czynszowej). Kaucję wpłacasz w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.


zasady najmu czynsz

Czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.


zasady najmu wyposażenie

Wyposażenie

Mieszkania są już wykończone: z podłogami, glazurą, terakotą, białym montażem w łazience, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ściany są pomalowane na biało. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

Kalkulator dopłat

Dopłata:

UMOWA NAJMU

Pierwsza umowa jest zawsze umową Najmu Instytucjonalnego, zawartą na 24 miesiące. Możliwość oferowania umów najmu instytucjonalnego z DDW jest uzależnione od decyzji inwestora i zarządzającego Funduszem Mieszkań dla Rozwoju.

Częste pytania

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

 • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współlokatorami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

 • Jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Czy po śmierci najemcy, najem może być kontynuowany przez jego pełnoletnie dziecko?

Tak, ale będą musiały przejść weryfikację czynszową.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy najmu, jak również w nabyciu tego mieszkania.

Podpisałem umowę najmu, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Po kilku latach od podpisania umowy najmu postanowiłem zrezygnować. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

Waloryzacji podlega również kaucja.