Chcesz zostać Najemcą? Poznaj główne zasady naboru!

KIEDY STARTUJE NABÓR?

Nabór wniosków rozpocznie się 18 kwietnia i potrwa do 17 maja br. Wnioski należy składać w dni robocze: od poniedziałku do piątku (godz. 7.45 – 15.45), w Wydziale Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu, COM II, parter, pok. 12.

WAŻNE LINKI:

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O WARUNKACH NAJMU?

Większość informacji znajdziesz na tej stronie:

Zapraszamy również do kontaktu z Infolinią:

 • tel. 22 703 43 49
 • e-mail: infolinia@mdr.pl

Infolinia dyżuruje od poniedziałku do piątku, w godz. 8 – 17.

JAK PRZEBIEGA NABÓR?

Nabór przebiega w dwóch etapach. Szczegółowo opisaliśmy je w Informatorze o zasadach naboru >>

 • w pierwszym etapie składasz wniosek do Urzędu Miasta. Jeżeli spełniasz kryteria pierwszeństwa uchwalone przez Radę Miejską, załącz do wniosku dokumenty, które to potwierdzają. Przykładowo: jeżeli spełniasz kryterium niepełnosprawności, załącz orzeczenie lekarskie.
 • w drugim etapie sprawdzamy twoją zdolność czynszową. Aby wynająć mieszkanie, musisz mieć możliwość opłacania czynszu i rachunków oraz „czystą kartę” w KRD i BIG InfoMonitor.

CZYM SĄ KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA?

O mieszkanie może wnioskować każdy. Jednak pierwszeństwo uzyskają (pod warunkiem, że mają zdolność czynszową, czyli będą w stanie opłacać czynsz i rachunki):

 • posiadacze starej, PRL-owskiej książeczki mieszkaniowej (wystawionej przed 23.10.1990 r.) – 3 pkt
 • najemcy lokalu mieszkalnego należącego do zasobu Gminy Wrocław, o ile zobowiążą się do rozwiązania umowy najmu i wydania lokalu – 6 pkt
 • rodzice – 3 pkt za każde dziecko
 • seniorzy po 65 r.ż. – 4 pkt
 • osoby z niepełnosprawnościami– 7 pkt
 • przedsiębiorcy, działający co najmniej od 2 lat we Wrocławiu – 5 pkt
 • podatnicy, którzy rozliczyli PIT za 2022 i/lub 2023 rok we Wrocławiu (z wyjątkiem I US) – 8 pkt
 • pracujący we Wrocławiu: lekarze, pielęgniarki, położne, nauczyciele, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, służba więzienna, pracownicy instytucji kultury – 4 pkt
 • rodzina zastępcza / zastępczy dom dziecka – 8 pkt
 • wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych / rodzinnej formy pieczy zastępczej – 6 pkt
 • ofiary przemocy domowej – 5 pkt

Kryteria pierwszeństwa szczegółowo określa uchwała Rady Miejskiej Wrocławia. Przeczytaj ją>>

JAK WYGLĄDA WERYFIKACJA CZYNSZOWA?

Jeżeli poprawnie złożysz wniosek w I etapie naboru, zostaniesz zakwalifikowany do II etapu, czyli weryfikacji czynszowej. Przeprowadza ją inwestor.

Dokumenty, które składasz:

 • oświadczenie, jakie przychody ma całe twoje gospodarstwo domowe, czyli ile wynoszą w sumie wasze: zarobki, emerytury, renty, 800+, itp.
 • oświadczenie, jakie zobowiązania ma całe twoje gospodarstwo domowe, czyli ile wynoszą w sumie wasze: zadłużenia na kartach kredytowych, raty za meble, alimenty na rzecz innych osób oraz inne stałe wydatki.
 • upoważnienie dla inwestora do sprawdzenia twojej sytuacji w bazach: KRD oraz BIG InfoMonitor.

Składasz też zaświadczenia o dochodach. W zależności od tego, czy jesteś pracownikiem, masz własną firmę, otrzymujesz stypendium naukowe, poprosimy cię o:

 • zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy
 • bankowe potwierdzenie wpływu alimentów
 • decyzję administracyjną o przyznaniu 800+
 • dane finansowe z księgi przychodów i rozchodów
 • itp.

JAK WYGLĄDA WNIOSEK O NAJEM?

Wniosek to prosty formularz, w którym trzeba wpisać:

 • swoje imię i nazwisko, PESEL oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) – z osobą, która poda te dane, UM Wrocławia będzie się kontaktował w sprawach związanych z realizacją wniosku
 • imię, nazwisko, PESEL pozostałych osób pełnoletnich i niepełnoletnich, które razem z tobą chcą się wprowadzić do nowego mieszkania
 • jakie mieszkanie chcecie wynająć: M1, M2, M3, M4 (możesz podać dwa typy mieszkań, np. M1 i M2)

Jest też Załącznik do wniosku z listą kryteriów pierwszeństwa. Przy kryteriach, które spełniasz, zaznacz „tak” i podpisz się pod treścią umieszczonych tam oświadczeń. Znajdziesz tam również informację o zaświadczeniach, które powinieneś dołączyć do wniosku (np. orzeczenie o niepełnosprawności czy zaświadczenie, że pracujesz jako lekarz czy policjant). Przy kryteriach, których nie spełniasz, po prostu zaznacz „nie”.

GDZIE ZNAJDĘ WZÓR WNIOSKU?

Wzory wniosku i załącznika możesz pobrać tutaj:

Jeśli nie masz dostępu do drukarki, od 18.04.br. będzie można pobrać te formularze w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu  (Informacja Ogólna, pokój 12 na parterze)

JAK UZYSKAĆ POMOC PRZY WYPEŁNIENIU WNIOSKU?

W dniu startu naboru zostanie uruchomiony dyżur pracownika Wydziału Lokali Mieszkalnych, w budynku UM Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 (pokój 12 na parterze). Z dyżuru będzie można skorzystać przez cały czas trwania naboru, w dni powszednie: od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 – 15:45. Możesz też uzyskać wsparcie naszej Infolinii: tel. 22 703 43 49, e-mail: infolinia@mdr.pl

JAK MAM DOSTARCZYĆ WNIOSEK DO URZĘDU?

Wniosek można złożyć tylko w czasie trwania naboru. Najlepiej złożyć go w Urzędzie Miasta Wrocławia osobiście, ale możesz też wysłać go pocztą lub kurierem.

JAK MAM SIE UPEWNIĆ, ŻE MÓJ WNIOSEK DOTARŁ DO URZĘDU?

 • Urząd nada każdemu wnioskowi numer. Numer swojego wniosku otrzymasz e-mailem (a jeśli nie podasz we wniosku adresu e-mail, Urząd wyśle ten numer pocztą).
 • Na pierwszej stronie wniosku Urząd postawi pieczęć, a także wpisze datę i godzinę otrzymania wniosku. Jeżeli zechcesz, będziesz mógł samodzielnie zrobić zdjęcie tej strony.

 

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, wypełnij formularz>>