Nabór wniosków jeszcze w tym roku

Informujemy, że nabór do 469 mieszkań przy ul. Kolejowej we Wrocławiu wystartuje w pierwszej połowie br. Rekrutacja przyszłych najemców zostanie przeprowadzona wspólnie z wrocławskim samorządem i będzie przebiegała w dwóch etapach.

W pierwszym – wszyscy, którzy złożą wniosek o najem mieszkania będą otrzymywali punkty w oparciu o kryteria przyjęte przez Radę Miasta Wrocławia. Uchwała w tej sprawie jest obecnie przygotowywana.
W drugim etapie wszyscy wnioskujący będą weryfikowani finansowo. Oznacza to, że konieczne będą: wykazanie wystarczających dochodów, pozytywna historia w BIG InfoMonitor oraz brak zobowiązań figurujących w Krajowym Rejestrze Długów.

Datę uruchomienia naboru przekażemy Państwu w pierwszym możliwym terminie.

lista mieszkań i informacje o czynszu >>

zasady najmu i naboru >>